Osteopathie voor Honden

"Osteopathie is een holistische geneeswijze, waarbij het lichaam als één geheel wordt gezien!"

Het is een manuele behandel methode. Wat inhoudt dat er uitsluitend met de handen behandeld wordt. Het doel van osteopathie is om het verstoorde evenwicht in het lichaam van de hond te herstellen!


Het is gebaseerd op principes uit de:
▪︎ Anatomie
▪︎ Fysiologie
▪︎ Neurologie
▪︎ Pathologie.


Binnen de osteopathie benaderen we 3 systemen:
☆ Het Parietale systeem (wervelkolom/botten/spieren etc.)
☆ Het Viscerale systeem (organen)
☆ Het CranioSacrale systeem (schedel/ sacrum)

Door in te werken op deze 3 systemen en het opheffen van blokkades, wordt de beweeglijkheid hersteld en stimuleert de osteopaat het zelf genezend vermogen van het lichaam van de hond. Hierdoor kunnen klachten verminderen of voorkomen worden.

Osteopathie kan dus worden ingezet bij klachten, máár ook preventief!
Want voorkomen is uiteindelijk beter dan genezen!

 

"Heeft u al een afspraak gemaakt voor uw hond?"