Werkwijze

Na het maken van een afspraak kom ik op locatie, waarna ik kennis maak met jou en je paard.

LET OP!

    "Het paard dient droog en schoon te zijn!
     Ook mag het paard niet bereden zijn net vóór de behandeling".

  • We starten met een intake gesprek om de klachten en (medische)geschiedenis van het paard in kaart te brengen. 
  • Daarna volgt een inspectie & onderzoek van het gehele paard.
  • a.d.h.v. de bevindingen wordt het paard in zijn totaliteit behandeld; de eerste behandeling duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur. 

 

Verstoringen /blokkades in het lichaam kunnen leiden tot een disbalans van het paard, het paard gaat compenseren, waardoor bepaalde klachten (symptomen) kunnen ontstaan. 

 

Door middel van manuele technieken kan het evenwicht hersteld worden. Het zelf genezend vermogen wordt aangesproken.

Het herstelproces heeft enige tijd nodig, wat gepaard kan gaan met spierpijn klachten of emotionele reacties, welke vrijkomen t.g.v. de behandeling. 

Daarom adviseer ik het paard minimaal 2-3 dagen rust te geven, om het paard zo de kans te geven te reageren op de behandeling en een nieuw evenwicht te vinden in het lichaam! Wel is het belangrijk dat het paard de vrijheid heeft om te kunnen bewegen.

Na deze dagen kun je starten met wat grondwerk, waarna de training rustig hervat kan worden.

 

Soms is een 2e of 3e behandeling nodig, afhankelijk van de ernst van de klacht en de bevindingen tijdens het onderzoek.

Over het algemeen zit er 4-6 weken tussen de eerste en de vervolg behandeling.
Een vervolg behandeling duurt gemiddeld 1 uur.

 

Om te voorkomen dat blokkades tot (dezelfde) klachten of blessures leiden, is 2x per jaar preventief behandelen meestal voldoende!

 

Indien gewenst: stuur ik elk half jaar een reminder.